Departementet mottok til sammen 24 søknader innen fristen og har vedtatt å gi tilskudd til opprettelsen av 17 nye frivilligsentraler. Dette melder Leksvik på sin nettside.

I denne regjeringsperioden er det opprettet 118 nye frivilligsentraler. Det er nå til sammen 371 frivilligsentraler, fordelt på 308 kommuner.

Leksvik er den sjette kommunen i Fosen som oppretter frivilligsentral. Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord og Roan har etablert tidligere. Nå er det kun Osen som ikke har sentral.

Følgende sentraler får støtte til å starte opp i 2011:

Region 1 – Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland

Frivillighetssentralen i Sørum

Nord-Odal frivilligsentral

Jevnaker frivilligsentral

Region 2 – Aust-Agder, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold

Kuben senter frivilligsentral i Eydehavn, Arendal

Friviljugsentralen i Vinje

Notodden frivilligsentral

Herøya nærmiljøsenter, Porsgrunn

Farsund frivilligsentral

Region 3 – Hordaland, Møre- og Romsdal, Rogaland, og Sogn- og Fjordane

Sande frivilligsentral

Ørsta frivilligsentral

Region 4 – Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Troms

Nordkapp frivilligsentral

Vevelstad frivilligsentral

Namsskogan frivilligsentral

LEKSVIK FRIVILLIGSENTRAL

Hemne frivilligsentral

Ranheim frivilligsentral

Holtålen frivilligsentral

Frivilligsentralrivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.

Utsikt mot Leksvik fra Våttåhaugen. Foto: Peter J. Acklam - Wikipedia