Oddvar Lilleng fra Trondheim og Gunnar Tyvold fra Lillehammer har begge feriehus i Roan. De fisket i Kråkfjordstraumen, om lag der Kråkfjorden går inn under Straumbrua, da de fikk to pukkellaks.

Ikke i tvil

Det er riktig nok ikke fastslått fra vitenskapelig hold at det er pukkellaks det dreier seg om. Men Oddvar Lilleng er overhodet ikke i tvil.

-Disse to har de karakteristiske svarte prikkene på halen. Nei, det er ingen tvil om at dette er pukkellaks.

Fangsten var en hann- og en hunnpukkellaks. Begge veide litt over en kilo.

Absolutt spiselig

Pukkellaksen kommer opprinnelig fra Stillehavet, og det er bred enighet både blant hobbyfiskere og fagfolk om at den ikke er ønsket i Norge. Den er oppført på norsk svarteliste, en oversikt hos Artsdatabanken over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge.

Det hindret imidlertid ikke Lilleng og Tyvold fra å plassere pukkellaksene de fikk i røykeriet.

-Pukkellaksen er jo fin i kjøttet, sier Lilleeng.

-Jeg ser ingen grunn til ikke å spise den, når vi nå først har fått den.

Flere rykter

Utover funnet i Kråkfjordstraumen nå, og de tidligere funnene i Stordalselva og Skauga, verserer det mange rykter om fangst av pukkellaks flere steder på Fosen.

Som før nevnt har NINA, Norsk institutt for naturforskning, klare forordninger for hva man bør gjøre ved fangst av pukkellaks: Man skal måle lengde og ta vekt, gjerne fotografere òg, og ikke minst ta skjellprøver. Har du ikke et eleveeierlag å melde det inn til, kan aktuelle kommunes landbrukskontor være et alternativ, eventuelt NINA direkte.

foto
Pukkellaksen er gjenkjennelige på de svarte prikkene på halefinnen. Foto: Snorre Berg