- Det er sterke historier dere forteller. Det er derfor jeg er så glad for at vi får til dette besøket så jeg får høre og oppleve dette selv. Vi skal gjøre det vi kan for å påse at vi lærer det vi kan av ting som har skjedd så ingen andre opplever det dere har opplevd. Det kan ikke fortsette sånn, sier Forsvarsbyggs øverste sjef, Thorbjørn Thoresen.

Han sitter rundt bordet i familien Hovdes hus for å høre om prosessen for støytiltak de har opplevd.

Arbeid med støytiltak på huset deres skulle ta under tre uker, men har tatt over tre måneder.

Familien delte sin historie i lokalavisa i håp om at det kan føre til at andre ikke må gå gjennom den samme belastningen som dem i forbindelse med støytiltak.

- Mye feil

Anja og Geir Yngve Hovde har skriftliggjort det de har opplevd i håp om at det kan føre til endringer i krav og rutiner for gjennomføringen av støytiltak. Håpet er at andre ørlendinger som får håndverkere inn i stue og soverom ikke får liknende belastninger over tid.

- Det er så mye. Jeg har prøvd å lage en oversikt, men det vil ta for mye tid å gå gjennom alt. Vårt hus får et løft, med nye vindu og ny bordkledning. Dette skulle være noe kjempepositivt for oss støyberørte, sier Anja til Forsvarsbyggs besøkende representanter.

- Vi har fått byttet ut huskledning fra 1982. Det sier egentlig alt at det er flere hull i den nye kledningen fra spiker og skruer enn i den gamle bordkledningen. Vi har sett det meste som er gjort flere ganger fordi vi jobber hjemmefra. Det har ikke alle andre, sier hun.

- Lister som må skiftes flere ganger, feil med det meste. Det tar så mye tid. All kontakt går fra oss via Forsvarsbygg til entreprenøren, tilbake til Forsvarsbygg og tilbake til oss igjen, sier Anja Hovde.

Tid

Anja går gjennom hovedpunktene i den siste klagen de har sendt skriftlig. Etter en siste sjekk skulle småting fikses. En skrue, litt vasking og fuging. Fristen for endelig ferdigstillelse ble kort og alt skulle være ferdig 15. juni.

Ektemannen Geir Yngve supplerer med et innblikk i en hverdag der håndverkere har kommet og gått i fire måneder. I stua, på badet, på soverommet.

- Tid er dyrebart. Denne prosessen har tatt utrolig mye tid og energi. Tillit må fortjenes, når ting ikke blir gjennomført som sagt, så brytes den ned. Det er så unødvendig at prosessen varer så lenge, sier han.

- Et i utgangspunktet billig anbud blir dyrere fordi Forsvarsbygg må ha på plass mange kontrollører. Ørlands befolkning betaler også del av prisen. Det man i utgangspunktet «sparer» blir en dyrere løsning totalt, både for samfunn og gjennom organiseringen, sier Geir Yngve Hovde.

Unnskyldning

Thoresen gjentar at Forsvarsbygg skal gjøre det de kan for å påse at ingen opplever støytiltak som like belastende som familien Hovde har.

- Jeg må be om unnskyldning på vegne av staten. Jeg vet det ikke er noe stort plaster, men jeg mener det oppriktig. Vi er veldig takknemlige for at Støygruppa har stilt opp og utvist forståelse og medmenneskeligheten dere har hatt behov for, sier Thoresen.

- Vi må lykkes bedre med dette. Igjen, jeg lover at vi skal følge opp det vi kan. Vi får håpe vi kan se lys i enden av tunnelen og ikke et tog som kommer i mot. Vårt ønske at vi lykkes med støyoppgjøret på best mulig måte på vegne av fellesskapet, sier Thoresen.

Entreprenøren

Forsvarsbygg har delt opp gjennomføringen av støytiltak på mange entreprisekontrakter. Så langt er det sju entrepriserunder. Totalt har tre entreprenører vunnet kontrakter. Det er Byggmester Strand, som familien Hovde forholder seg til, Fosenhus og FVS entreprenør.

- En som kjøper egg fra oss kom og var bekymret fordi de skulle få støytiltak. Jeg spurte hvilken entreprise de hadde kommet i. Svaret var en som FVS entreprenør står for. Da ble jeg beroliget. Vi opplever en språkbarriere med mange av de fra Byggmester Strand som jobber. Det samme opplever ikke de som har de andre to entreprenørene etter det jeg hører, sier Geir Yngve.

- Vi er vant til at de som arbeider for Forsvarsbygg må være sikkerhetsklarert. I praksis betyr det at språk ikke er noen utfordring. Det har vi kanskje undervurdert i forbindelse med støytiltak, sier Thoresen.

Problem

Støygruppas leder, Hans Kristian Norset, sier Støygruppa Ørland mottar mange henvendelser fra huseiere i rød og gul støysone i forbindelse med støytiltak.

- Familien Hovdes opplevelse er ikke enestående. Det utføres mye godt arbeid, men for enkelte er det også mye feil. Om man fikk ryddet bort de dårlige opplevelsene kunne man gjøre mye for omdømmet og etterspillet. Det er en liten andel, men det betyr så mye for dem som rammes og er en stor belasting, sier han.

- Vi har hørt gjentatte ganger at man strammer inn overfor Strand, men vi opplever ikke endring. Her er det et regelverk som gjelder for Forsvarsbygg som offentlig aktør, hvilke muligheter har dere for å unngå at andre opplever det samme kaoset vi har opplevd, spør Anja Forsvarsbyggs representanter.

Byggmester Strand

Daglig leder Tore Strand i Byggmester Strand sier de har fått tilbakemelding på at familien Hovde er meget fornøyde med mange av de som har arbeidet med støytiltak på eiendommen deres.

-  Det er ikke krav i entreprisen at alle arbeidere skal snakke norsk, så det kan være enkelte arbeidere det kan være utfordrende å snakke norsk med, sier han.

Strand understreker at feil er rettet der det har vært gjort feil ved første installering. Blant annet ble lister med feil profil kjøpt inn, og det er rettet.

- Omtales ikke

Strand kommenterer familien Hovdes opplevelse av at det forekommer flere feil i Byggmester strands arbeid med støytiltak sammenliknet med de andre entreprenørene på følgende vis:

- Vi er ikke kjent med at andre firmaer har utført støyarbeider på Hovde sin eiendom. Vi er dog kjent med mye feil gjort av lokale firmaer på andre støyentrepriser uten at dette omtales av lokalmedia, sier han.

Han understreker at det som skjedde hos familien Hovde hadde spesielle omstendigheter.

-  Det som skjedde hos Hovde var at det kom vann inn i fasaden under et ekstremvær i vinter, det er sterkt beklagelig at dette skjedde, sier Tore Strand.

Thorbjørn Thoresen ser på nye vindu og nytt listverk i stua. Under besøket går et militært fly inn for landing så Forsvarsbygg-sjefen ser hvordan innflygingen sees fra stua. Foto: Jakob Ellingsen

Klager

Anja Hovde overleverte en utskrift av klagene hun har sendt inn til Forsvarsbygg i løpet av de siste månedene til både Thoresen, og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen.

- Jeg håper dere leser klagene for å få et innblikk i hvordan dette oppleves og hvilket nivå det er arbeidsrutinene skjærer seg på, sier hun.

- Det kommer jeg til å gjøre. Vi har diskutert utfordringer i forbindelse med støytiltak i ledergruppa i Forsvarsbygg flere ganger. Jeg skal ta med dette videre internt i vår organisasjon. Vi har et lovverk vi må forholde oss til, men dette er noe vi tar på største alvor, svarer Thoresen.

- Jeg håper dere vil være med på et erfaringsutvekslingsmøte for byggeledere og prosjektlederne våre i Forsvarsbygg kampflybase. Det er viktig at vi lærer det vi kan av deres erfaringer, sier Pedersen.

Familien Hovde sier at de gjerne bidrar der.

Menneskelige

Geir Yngve og Anja sier begge at de setter stor pris på det de innleide byggelederne i Forsvarsbygg som står og er medmennesker samtidig som de gjør det de kan innenfor sine rammer.

- Jeg er glad dere sier det dere gjør om prosjektleder Lise (Grong), byggeleder Lars (Eikås) og eiendomssjef Carl Oscar (Pedersen) om hvordan dere opplever at de tar dere på alvor og gjør sitt ytterste for å finne løsninger. Når de ikke får løst problem slik de ønsker, er de skuffede på vegne av oss i hele Forsvarsbygg, sier Thorbjørn Thoresen.