Styret i Skauga eleveierforening har bestemt at årets fiskesesong i Skauga forlenges ut august.

Gytebestandsmålet

- Bakgrunnen for utvidelse av sesongen er at det er mye laks i elva, at midtsesongevalueringen kom bra ut og at prøvenota på Agdenes viser at det er bra innsig av laks. Hittil er det tatt opp og avlivet 644 kilo laks i elva. I tillegg kommer den fisken som er satt ut igjen. Det er 136 fisker med en samlet vekt på 182 kilo. Vi når gytebestandsmålet med god margin, sier leder i elveeierforeninga Audun Alseth.

Forbudt med mark

15. august er vanligvis siste dag for laksefiskeren i Skauga, men i år forlenges sesongen med drøyt to uker til 31. august.  Fiskereglene endres etter 15. august.

- Viktig endringer er at all hunnlaks fredes og skal settes levende ut. Gytefarget laks skal også settes levende ut. Det blir forbudt å fiske med mark. Lovlige fiskeredskaper blir flue, sluk og spinner. Forøvrig gjelder kvoter som før, opplyser Alseth.

Kvotebegrensning

Hver fisker har en fangstkvote på en fisk per kalenderdøgn og en sesongkvote på ti fisker. Sjøørreten er totalfredet i Skauga.