–Jeg tror ungdom er mer positive fordi vi er en internett-generasjon. Vi kan nettbaserte tjenester og føler kanskje ikke at det er så viktig akkurat hvor rådhuset ligger, sier Levi Magnussen, som leder Fosen Senterungdom.

Norfakta har på oppdrag fra Fosna-Folket spurt innbyggerne på Fosen om hva de mener om en Fosen kommune. Et representativt utvalg på 1174 personer i alle kommunene på Fosen unntatt Osen svarte.

I gruppen mellom 18 og 30 år, var 36 prosent for kommunesammenslåing til Fosen kommune, 31 prosent var mot, og 33 prosent hadde ikke gjort seg opp noen mening.

For alle fosningene sett under ett svarer 38 prosent at de er for, 42 prosent er imot, og 20 prosent har ikke gjort seg opp noen mening.

Bryr seg ikke

Magnussen sier det ikke er overraskende at hele 33 prosent av de unge spurte ikke har gjort seg opp noen mening om Stortinget bør slå sammen Fosen til en kommune den 8. juni eller ikke.

–Ungdommen svarer ikke fordi det ikke er et tema som opptar dem. I min omgangskrets bryr folk seg ikke så mye om lokalpolitikken generelt. Og om kommunesammenslåing, begynner mange å gå enda mer lei, sier han.

Stemte mot

Som vararepresentant i kommunestyret i Bjugn for Senterpartiet, stemte Magnusson selv mot Fosen kommune da de hadde saken opp til behandling, og er dermed i mindretall blant ungdommens om har gjort seg opp en mening om spørsmålet på Fosen. Det ble likevel et bredt flertall i Bjugn for å støtte en sammenslåing til Fosen kommune.

–Jeg sitter både i ungdomspartiet på Fosen og som vara i kommunestyret i Bjugn. Min mening er at Fosen er for stort for å være en kommune. Det blir for store distanser på Fosen, sier lederen for Senterungdommen på halvøya.

Handler om andre ting

Personlig tror Magnusson at mange ikke tar stilling til hva kommunesammenslåing på Fosen innebærer for innbyggerne på Fosen. Det blir heller en lokaliseringsdebatt.

–Det som er problemet nå er at vi vet alt for lite for hva en kommunesammenslåing på Fosen vil ha å si. Prosessen og mangel på klarhet gjør nok at enda flere ikke har gjort seg opp en mening. Det gjelder også ungdom, kanskje spesielt ungdom, sier han.

– De fleste av oss under 30 har ikke kommet så langt at vi har lagt inn en byggesøknad eller liknende enda. Jeg tror de som bruker kommuneapparatet kjenner mest på det, sier Magnussen.

Lederen for Senterungdommmen sier han tror det kan bli mer kamp om hvilke tjenester som skal plasseres hvor dersom Fosen blir ett rike uten at det er klarhet i hvordan en ny kommune blir utformet. Han sier problemstillingen ungdom snakker om den sjeldne gangen kommunestruktur er temaet handler om å slå sammen Ørland og Bjugn.

– Vi må komme videre fra kommunesammenslåingsdebatten nå, sier Levi Magnussen.

Theresa Schei Øverland, leder i Rissa Unge Høyre Foto: Vigdis Schei

Litt bekymringsfullt

Theresa Schei Øverland er leder i Rissa Unge Høyre. Hun sier hun synes det er veldig dumt at så mye som en tredjedel av unge ikke har gjort seg opp en mening i et så viktig spørsmål som hvordan kommunen de bor i skal se ut.

–Det er litt bekymringsfullt at så mange unge ikke vet hva de tenker om Fosen kommune. Den prosessen som er lagt opp legger opp til for store omveltninger på så kort tid. En ny kommune allerede fra 2022 når Indre Fosen ikke er ferdig før 1. januar 2018 blir for kort tid, sier Øverland.

Hun forteller at ungdomspartiet i Rissa har hatt flere møter der de har snakket om Fosen kommune, og at Unge Høyre er samstemte i at de ikke er for Fosen kommune nå.

–En sammenslåing så tidlig vil ha en del konsekvenser som kan unngås om man venter. Jeg føler at byråkratiet som er i en stor omstilling, og også distriktene er litt glemt, sier Øverland.

Må være med på fremtiden

Øverland sier det er spesielt de unge som skal være med på å utforme og bo i fremtidens Fosen.

–Det er viktig at alle er opplyst om store beslutninger som legger føringer for fremtiden langt frem i tid. Det er spesielt viktig for unge, sier hun.

Øverland understreker at ting skjer fort i kommunesammenslåingsprosesser, og at man ikke bør utsette å sette seg inn i saken fordi det ikke ligger en avgjørelse der enkeltinnbyggere skal si sin mening akkurat nå.

– Ting skjer fort og har skjedd fort i prosessen rundt kommunesammenslåing. Før man vet det, kan det komme avstemninger. Der er det kjempeviktig at ungdom lar seg høre og gir sin stemme, sier hun.

Positive til forandring

Øverland tror det kan hende ungdom som har gjort seg opp en mening om Fosen kommune er mer positive enn de som er eldre av mange grunner.

–Jeg tror unge er mer positive til forandring generelt. Man er åpen til utvikling og forandring. Jeg tror også at unge føler at forandring kan føre mye godt med seg, sier hun.

Viktig med meningsmåling

Øverland beklager at det ikke har vært tid til mer involvering av innbyggerne på Fosen i prosessen rundt sammenslåing til Fosen kommune.

–En kommune består av folkene som bor der. Jeg synes absolutt det er viktig å få gjort en meningsmåling om hva innbyggerne på Fosen mener. Resultatet viser hvor stor splittelse det er innad i kommunene men også på hele Fosen. Folk liker å bli hørt. De må vite at de har en stemme, sier Theresa Schei Øverland.