Alle paneldeltakerne i folkemøtet om flystasjonens framtid er enige om at Ørland hovedflystasjon har gode kort på handa i spillet for sin videre eksistens. Stasjonssjef Tom Guttormsen, bjugnordfører Arnfinn Astad, stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, ørlandsordfører Hallgeir Grøntvedt og tidligere redaktør i Adresseavisen, Gunnar Flikke, delte sine betraktninger med de frammøtte i storsalen i kultursenteret på Brekstad.

Gjul, Flikke og Guttormsen kom med grundige og tankevekkende innlegg som på forskjellige måter belyser problematikken rundt kampen for basen. Arbeiderpartipolitikeren tok for seg hvordan trøndelagsbenken i felleskap har snudd det som så ut som et nederlag i september 2007. Guttormsen tok for seg de militærfaglige sidene av saken. Supertrønderen Flikke tok for seg viktigheten av å ikke tro at krigen er vunnet før alle slag er kjempet ferdig. Trønderpatrioten har sett landsdelen vår tape flere slag der en var sikker på at det ble lett match.

-Ikke sov, er Flikkes budskap til dem som arbeider med å sørge for at landets neste hovedflybase blir liggende i Trøndelag.