I Norge ble fire rasteplasser som NAF plukket ut på E6 mellom Oslo og Lillehammer testet. - De norske plassene scoret dårlig på renhold. Doene var skitne og det var en del søppel. Altfor mange forlater rasteplassene uten å rydde opp ordentlig etter seg, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Testen er utført av et tysk team som har besøkt alle rasteplassene og sjekket dem etter de samme kriteriene. Alle plassene lå ved turisttrafikkerte europaveier og ble sjekket både på dag- og kveldstid. Av de fire norske plassene var det tre som fikk totalkarakteren akseptabel, den fjerde fikk karakteren god.

Taperne i testen var Tsjekkia, Spania og Slovakia. I disse landene var det knapt nok belysning, en del av rasteplassene i Spania var bare parkeringsplasser, det var mange plasser uten toaletter og bord var mangelvare.

De beste rasteplassene fant testeamet i Østerrike og Kroatia. Østerrike har de to øverste plassene i testen, mens Kroatia med sine nye motorveier hadde tipp topp steder for bilturistene å ta avslappende pauser.

Overraskelsen i testen var Tysklands dårlige resultater. Der ble 20 rasteplasser testet og resultatene var dårlige og middels. Det tyske testeamet er særlig kritiske til toalettene. Annethvert toalett var skittent og halvparten av toalettene for bevegelseshemmede var ikke tilrettelagt for målgruppen.

Hvis man ser på resultatene for øvrig i testen, så trengs det absolutt forbedringer også ellers i Europa. Hele 17 rasteplasser får karakteren svært dårlig, 22 blir karakterisert som dårlige, ytterligere 22 som akseptable og 29 som gode. Kun 11 rasteplasser kan skryte på seg karakteren svært gode.

Selv om renholdet var så som så på de norske rasteplassene, fikk alle skryt for god tilgjengelighet for bevegelseshemmede, gode bord og ikke minst flott utsikt. Naturomgivelsene ble karakterisert som de flotteste i testen.

- I og med at det er renhold og søppel som trekker negativt ned, minner vi om den gode gamle oppfordringen om å forlate et toalett og rasteplassen i den stand du selv ønsker å finne den, sier Sagedal.

- Sett i forhold til de andre landene i testen, kommer Norge ganske greit fra det. Men hvis de veifarende viser enda litt mer hensyn og rydder ordentlig opp etter seg, blir det enda hyggeligere å ta en pause på våre rasteplasser, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Vurderingen for de norske rasteplassene:

Rasteplassen Ørbekk rett nord for Minnesundbrua ved Mjøsa (Akershus) fikk middelskarakteren akseptabel fordi toalettet var skittent og området ikke stort bedre. Dessuten er skilting til plassen meget dårlig - den fortjener bedre. Ros ble gitt for fine bord i et pent og trafikkstille miljø samt at toalettet var tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Rasteplassen Brumunddal (Hedmark) i nordgående retning fikk heller ikke bedre karakter enn akseptabel. Generelt småskittent på området, dundrende støynivå fra E6 og ingen gangveier langs parkeringsplasene. Ros for rene bord i bra stand, toalett for bevegelseshemmede, og tilgang på vann utendørs for bobiler.

Rasteplassen Mjøsbrua vest (Oppland) i nordgående retning ved bredden av Mjøsa fikk også akseptabel som sluttvurdering. Generelt småskittent, høyt støynivå fra veien og skittent toalett ved nattinspeksjonen. Ros for nydelig beliggenhet, fine bord og lekeplass samt gangveier ved parkeringsplassene.

Rasteplassen Vingrom (Oppland) syd for Lillehammer ved bredden av Mjøsa oppnådde god. Igjen var toalettet lite tiltalende. Støynivået på denne smale rasteplassen mellom E6 og Mjøsa er høyt og kan neppe bli annerledes. Men her er gode bord som også er tilpasset bevegelseshemmede. Toalettet likeså og tiltalende ved inspeksjonen. Gangveier ved parkeringsplassene - og ikke minst en flott utsikt.

Fakta om testen:

  • Testen er utført av det forbrukerorienterter spleiselaget EuroTest hvor NAF er én av seksten europeiske deltagere. 101 rasteplasser i 16 land ble inspisert. Alle rasteplassene ligger langs turisttrafikkerte europaveier. Det tyske testeteamet kjørte i mai 30 000 kilometer fra Italia via Danmark og Sverige til Lillehammer, og fra Spania til Ungarn og Kroatia lengst øst.

  • Ubetjent rasteplass er i testen definert som ordinære frittliggende rasteplasser uten tilknytning til veikro, gatekjøkken, overnattingssted eller bensinstasjon.

  • Inspeksjonene var ikke varslet og ble gjort to ganger i løpet av et døgn, henholdsvis på dag- og kveldstid.

N-085 Lillehammer.