Kan ta tid før saken om ordførerlønna er endelig avgjort