Dette sier de til Avisa Nordland . – Det er de samme krefter som vil ha en firefelts vei inn til byen og flere jagerfly. Begge deler vil føre til økt støy og et forverret miljø. Vi ønsker en annen utvikling, og er forskrekket over at man går inn for så kraftige inngrep uten å se dem i sammenheng med den bredere klima- og miljøplanen som er varslet, sier Turid Holm, tidligere kommunestyrepolitiker i nordlandsbyen.

Videre poengterer at Bodø allerede er et pressområde.

-I løpet av de siste seks årene er det kommet 432 nye arbeidsplasser hvert år. Godt over kommunens målsetting om 350 nye. Selv uten ny flyaktivitet vil den utviklingen fortsette, og styrke seg, fastslår hun.