I månedsskiftet mai-juni i år ble det flunkende nye biblioteket i Rissa åpnet i nye Åsly skole. Her ble både hovedbiblioteket, biblioteket på Rissa videregående skole, og Åsly skole slått sammen i ett. Fra kjelleretasjen på rådhuset der hovedbiblioteket holdt til og kjelleren på Åsly skole der skolebiblioteket var plassert, har biblioteket nå fått en sentral plassering ved inngangen til Bojersalen i den nye skolen.

- Positivt

En eksakt oversikt over hva dette har betydd i besøk og utlån får vi ikke før over nyttår, men bibliotekar Harald Jakobsen er ikke i tvil om at dette har vært positivt for biblioteket.

- Det inntrykket vi har er at vi har skrevet ut flere lånekort enn før. Foreldre som har unger på ulike aktiviteter i hallen eller på skolen på ettermiddag og kveld bruker oss som en hyggelig plass å være mens de venter på ungene, sier Jakobsen.

En liten indikasjon har de likevel. Fra september i 2015 til september i 2016 er utlånet økt med om lag 2000.

Besøksteller

Fra nyttår blir det imidlertid enklere å få en oversikt over antall besøkende.

- Vi har ansaffet en besøksteller som skal monteres på nyåret, opplyser Jakobsen.

- Det er en utfordring for biblioteket å holde besøkstallene oppe i den stadig mer digitaliserte verden vil jeg tro?

- Ja, men samtidig så er det en fordel at skolebibliotekene er slått sammen med hovedbiblioteket. Elevene blir nå kjent med hele utvalget biblioteket har, ikke bare det som fantes i skolebiblioteket, påpeker Jakobsen.

Opp i lyset

- I utgangspunktet var jo planen å flytte biblioteket fra kjelleren på rådhuset og inn i det planlagte kulturhuset i Rissa sentrum. Når det ikke ble noe av måtte vi vurdere noe annet og da ble det skolen. Et kulturhus hadde vært flott det, men her får vi en positiv bieffekt av at vi ligger i skolen, og vegg i vegg med idrettshallen. Dermed tror jeg vi får enda mer besøk, sier bibliotekaren.

Arrangementer

I tillegg er biblioteket blitt mer aktivt med i andre sammenhenger. Blant annet arrangeres det strikkekafeer og språkkafé her.

Hovedbiblioteket vil også satse på å være åpen for enda flere arrangementer.

- Vi vil prøve å få til et samarbeid med flere lag og foreninger. Få til aktiviteter og opplevelser sammen med resten av kultursektoren, sier Harald Jakobsen.

Biblioteket er plassert ved siden av Bojersalen ved inngangen til kulturdelen ved nye Åsly skole. Foto: Sigrun Overland