Taliban Norge har de siste dagene lagt ut bilder av militære forhåndslagre i Bjugn og Ørland. Den siste oppdateringen kom tirsdag. Fotografiene på eget nettsted viser detaljerte veibeskrivelser med kart og bilder. Lagrene er for øvrig godt kjent i lokalmiljøene.

Taliban Norge omtaler den nylige utskiftningen av utstyr i lagrene som en oppgradering med henblikk på angrep. Bevegelsen har også lagt ut samme informasjon om forhåndslageret på Stjørdalen. Man har samtidig markert broer som NATO trolig vil bruke ved flytting av materiell fra lageret til flyplassen. I så måte ved et angrep fra NATO-styrker basert på norsk jord.

Ifølge eksperter fosna-folket.no har snakket med består grupperinger som Taliban Norge kun av noen få enkeltpersoner.

PST

Ved Forsvarets operative hovedkvarter ønsker man ikke å kommentere saken. Oberstløytnant og informasjonsoffiser Ivar Moen viser til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), når han blir gjort oppmerksom på innholdet på nettstedet.

Martin Bernsen er seniorrådgiver hos PST. Han viser til Forsvaret, som han påpeker eier bygningsmassen. Bernsen bekrefter samtidig at PST er kjent med bevegelsen.

– Vi kjenner til disse tingene. Utover det har vi ingen kommentarer. Jeg viser i så måte til Forsvaret, som har ansvar for bygningene, sier Martin Bernsen til Fosna-Folket.

Taliban Norge har tirsdag ikke besvart Fosna-Folkets henvendelser.

Nettstedets redaktør er for mange kjent som kritiker av Norges deltakelse i NATOs operasjoner i Afghanistan. Han har tidligere også gitt uttrykk for at Mossad stod bak terrorangrepene 11. september 2001. Vedkommende skal de siste årene ha oppholdt seg i Thailand.

Folkemilits

Taliban Norge vil ifølge egen nettside innføre ”en republikansk styreform, basert på direkte demokrati, frihandel, og et forsvar basert på en folkemilits, konvensjonelle våpen, alliansefrihet og ikke-aggresjon.”  Taliban Norge er ifølge seg selv kritisk til USA, Israel og NATO.