Her skal det sprenges ut 175.000 kubikk med stein i svingene