Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor

foto