Riving av første bygning i rød støysone i Ørland.

foto