Reddet store verdier ut av brannrammet bygning

foto