Noris ble i sin tid flyttet fra Leira til Hasselvika i forbindelse med etableringen av Hysnes helsefort. Nå er helsefortet nedlagt og dermed har Noris mistet mye av sine arbeidsoppgaver og inntekter i forbindelse med det.

Ønsket om å flytte tilbake til Rissa ble besluttet i styremøte i Noris 18. mai og lagt fram som sak generalforsamlingen 23. mai. Formannskapet i Rissa er generalforsamling i Noris.

Det påpekes i begrunnelsen blant annet at gjennom sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner blir det sannsynligvis en fusjon mellom Noris AS og Kroa AS. Det vil derfor være en fordel at disse to vekstbedriftene fysisk sett er nærmere hverandre.

Mye transportutgifter

Videre blir det pekt på at det er fordyrende for Noris at de er plassert på Hysnes. Spesielt i forhold til transport av deltakerne, og også i forhold til flyktninger og andre som er innom Noris i en praksisavtale. I dag er det bussforbindelse til Hasselvika, men ikke tilbake.

NAV må derfor betale skysskostnadene for deltakere som er i sommerprogram på Noris, og for dem som er der i språkpraksis noen dager i uka. NAV er Noris sin hovedkunde og tydelig på at det vil være mer attraktivt å bruke Noris dersom bedriften er plassert i sentrum.

De fleste ansatte og brukerne ved Noris er også svært positive til å flytte virksomheten til Rissa.

Plassering

Noris ønsker å leie lokaler i Kuben kjøpesenter og har fått et tilbud derfra på lokaler for kontor, møterom, en bruktbutikk og en innvandrerbutikk i lokalene som tidligere var dagligvarebutikk i senteret.

For Noris sin produskjon av skigard og annen treproduksjon, sveiseverksted og garasjeplass for utstyr og maskiner ser bedriften for seg å leie ledige lokaler av Petter Bakøy på Leira i det nedlagte Bunnpris-bygget.

Økonomi

I dag betaler Noris 320.000 kroner årlig for leie av lokalene i Junkerbukta på Hysnes. I tillegg kommer det strømutgifter på 259.000 kroner og renovasjon på 28.000 kroner. Kjøring til og fra møter er oppført med en kostnad på 180.000 kroner. Totalt 787.000 kroner årlig.

Estimeterte kostnader ved å leie på Kuben kjøpesenter og i deler av Bunnprisbygget på Leira er kalkulert til totalt 790.000 kroner.

Ved å flytte til sentrum regnes det også med en innsparing på timer til å reise på møter mellom Hasselvika og Rissa på omlag 312.000 kroner.

- Politisk avgjørelse

- Det var en politisk avgjørelse da Noris ble flyttet fra Leira og til Hasselvika. Nå ble det en politisk avgjørelse om å flytte tilbake, sier helse og omsorgssjef i Indre Fosen, Hilde Anhanger Karlsen som også sitter som styremedlem i Noris AS.

- Hva vil kommunen gjøre med lokalene på Hysnes når Noris flytter ut?

- Det er store produskjonshaller i lokalene og egentlig har det vært litt for stort for Noris. Det kan være andre lokalene er vel så godt egnet for, uten at noe er bestemt enda, sier Anhanger Karlsen.