– For å unngå motorhavari, skar Jørgen ut tunga i den ene skoen sin