Det viser en oversikt Fosna-Folket har fremskaffet.

Bostyrer, som nå behandler Venezia-konkursen i Rissa, bekrefter til Fosna-Folket at en eventuell konkurskarantene vil bli vurdert i samband med konkursbehandlingen.

- Jeg har foreløpig ikke sjekket konkurshistorikken slik du har gjort, så det stiller jeg meg foreløpig helt åpen til, sier advokatfullmektig Hilde Myklatun i advokatfirmaet Lars Erik Solli på Brekstad.

Hun understreker at det i mange bobehandlinger er vanlig å vurdere om en konkurskarantene skal ilegges.

Stengt av politiet

Pizzarestauranten Venezia Rissa ble stiftet i 2015. Advokatfullmektig Myklatun opplyste under skiftesamlingen i retten fredag at selskapet gikk med overskudd både i 2015 og 2016.

Kunngjøringer i foretaksregisteret viser at Venezia Rissa skiftet både styreleder og daglig leder to ganger sommeren 2017.

Den 15. august i fjor ble Ahmet Zengin både daglig leder og styreleder i Rissa-selskapet. Kort tid etter, den 13. oktober, ble restauranten på Rissasenteret stengt av politiet. Årsaken var at spisestedet hadde problemer med å vise frem både skjenke- og serveringsbevilling.

Politiet har opplyst til Fosna-Folket at restaurantledelsen senere ble ilagt et forelegg på 20 000 kroner.

Advokatfullmektig Hilde Myklatun under skiftesamlingen fredag. Det var kun henne og dommer Marit Holand som møtte. Ingen av kreditorene var til stede, noe som ikke er uvanlig i slike konkurser. Foto: Alexander Killingberg

Byttet styreleder

Selv om restaurantdriften til Venezia Rissa AS opphørte, fortsatte selskapet å eksistere på papiret. I mai i år begjærte staten ved Kemnerkontoret bedriften konkurs. Årsaken var at selskapet blant annet var skyldig merverdiavgift, tvangsmulkt og ubetalt arbeidsgiveravgift til det offentlige.

Styreleder Ahmet Zengin ble den 5. juni i år innkalt til rettsmøte i Fosen tingrett vedrørende konkursåpningen. Noen dager senere, den 18. juni, byttet Venezia Rissa både daglig leder og styreleder. Ny sjef for selskapet uten restaurant er Ayhan Aslan.

Den 2. juli ble det åpnet konkurs i selskapet Venezia Rissa AS. Verken tidligere styreleder Zengin eller den nye styrelederen Aslan møtte i rettsmøtet. Under skiftesamlingen i dag fredag var det heller ingen fra Venezia Rissa AS som møtte.

Styreleder i Tyrkia

Per fredag 10. august hadde ikke bostyrer klart å få direkte kontakt med tidligere styreleder Zengin eller den nye styrelederen Aslan i Venezia Rissa AS.

- Jeg har prøvd mange telefonnummer. De fungerer ikke. Jeg vet imidlertid at styreleder Aslan utvandret til Tyrkia hvor han har vært bosatt de siste to årene. Ifølge ekskona har han ingen planer om å vende tilbake. Jeg har ikke fått tak i Zengin heller, fortalte advokatfullmektig Myklatun under skiftesamlingen fredag.

Etter å ha forsøkt en rekke forskjellige telefonnummer, klarte Fosna-Folket til slutt å få tak i både Zengin og Aslan fredag ettermiddag. Les deres tilsvar nederst i artikkelen.

Det er meldt totalt 62 krav på til sammen rundt 1,5 millioner kroner i boet til Venezia Rissa AS.

Bostyrer har funnet 53 000 kroner på selskapets konto og dette anslås å være firmaets aktiva.

Dette er ikke i nærheten av å dekke selskapets gjeld.

- Størsteparten av beløpet på kontoen vil gå med på å dekke boets utgifter. Hvis det blir noe til overs, vil resten overføres til det kravet med best prioritet. Men hvor mye som blir til overs, vet man ikke på dette tidspunkt, opplyser advokatfullmektig Myklatun til Fosna-Folket.

Blant de som trolig taper penger på Venezia-konkursen er Skatt Midt-Norge samt en rekke leverandører som for eksempel Tine og Ringnes.

- Selskapet ble drevet på bekostning av leverandørene, spurte dommer Marit Holand under skiftesamlingen fredag.

- Det ser sånn ut. Det er krav fra for eksempel Telia og Telenor. Dessuten er det mange krav fra vareleverandører som blant andre Tine og Ringnes. Tine har flere krav på 20 000 kroner. Det er ganske store krav, svarte advokatfullmektig Myklatun.

Det kan også komme lønnskrav fra to tidligere ansatte, men dette er foreløpig ikke avklart, ble det opplyst i retten fredag.

Konkurs på konkurs

Zengin, som var styreleder i Venezia Rissa frem til staten begjærte firmaet konkurs i vår, er ikke ukjent med konkurser.

En oversikt på Proff.no forvalt viser at han i juni og juli 2012 overtok som både daglig leder og styreleder i restaurantselskapet Selma restaurant og bar i Brattvåg på Sunnmøre. Et drøyt halvår senere, den 29. januar 2013, ble det åpnet konkurs i selskapet.

Også i dette tilfellet var det det offentlige som begjærte Zengins selskap tatt under behandling som konkursbo. Ubetalt skattetrekk og arbeidsgiveravgift oppgis som grunnlag i Sunnmøre tingretts kjennelse fra 28. januar 2013. Av kjennelsen går det frem at Zengin heller ikke møtte i dette rettsmøtet.

I juni 2014 overtok Zengin, ifølge kunngjøringer i foretaksregisteret, som daglig leder og styreleder i to forskjellige pizzarestauranter: Toscana kafe og restaurant AS i Skodje og Verona pizza restaurant på Ørsta.

Innen et knapt år var begge selskapene meldt konkurs. Fosna-Folket har lest alle konkurskjennelsene.

I Toscana-konkursen var det nok en gang det offentlige, denne gang Skatt Midt-Norge, som begjærte selskapet konkurs. Grunnlaget for konkursen var et krav på 160 409 kroner i ubetalt merverdiavgift, går det frem av Sunnmøre tingretts kjennelse av 23. mars 2015.

Også i Verona-konkursen var det Skatt Midt-Norge som begjærte konkursen. Årsaken var et krav på 172 155 kroner i ubetalt merverdiavgift samt påløpte gebyr og forsinkelsesrenter.

Oversikten på Proff.no viser videre at Zengin har vært involvert i flere andre restaurantselskap som ikke har gått konkurs, men som i dag er oppløst eller slettet.

Restaurant uten drift

Zengin har inntil nylig vært involvert i restaurantdrift flere steder i landet. Ifølge kunngjøringer i foretaksregisteret overtok han som både daglig leder og styreleder i Viking restaurant i Mo i Rana den 14. februar i år.

Fosna-Folket får på sentralbordet i Rana kommune opplyst at restauranten ikke finnes og at den sannsynligvis ikke har vært i drift siden februar.

«Stengt permanent», står det med rød skrift når Fosna-Folket googler restauranten.

Dette kommer opp når Viking restaurant AS i Mo i Rana googles. Foto: Skjermdump

Lokalavisa har vært i kontakt med tidligere daglig leder Siv Anne Warvik Arslan i Viking restaurant. Hun sier at hun ikke er kjent med hva som skjedde med restauranten etter at hun sluttet som daglig leder på nyåret i år. Warvik Arslan gir ellers uttrykk for at hun ikke vil kommentere saken.

Fosna-Folket har også forsøkt å ringe direkte til restauranten, men får da beskjed om at nummeret ikke er i bruk. Bedriften er etter det lokalavisa kjenner ikke meldt konkurs.

Den 18. juni i år ble Ayhan Aslan, som ifølge bostyrer og etter eget utsagn altså bor i Tyrkia, ny styreleder og daglig leder i Viking restaurant i Mo i Rana.

Leder tre selskap

Tidligere styreleder i Venezia Rissa AS, Zengin, er også involvert i restaurantselskapet Lorin-Firat AS. Frem til cirka nyttår i år drev selskapet en pizzarestaurant i Måløy. Den 18. januar i år skiftet imidlertid Lorin-Firat AS forretningsadresse til Brattvåg på Sunnmøre, mens restauranten i Måløy nå blir drevet videre av det nye selskapet Pizza A La Itliano AS.

Samtidig som selskapet Lorin-Firat AS endret adresse fra Måløy til Brattvåg, overtok også Zengin som både styreleder og daglig leder.

Fosna-Folket har undersøkt saken med både Haram kommune og Haram næring og innovasjonsforum. Ingen kjenner til at det finnes noen restaurant ved navn Lorin-Firat AS eller en restaurant som drives av selskapet i Brattvåg.

Det er ikke noen restaurant, men et boligfelt på adressen hvor Lorin-Firat AS står registrert.

Fosna-Folket har forsøkt å ringe direkte til Lorin-Firat AS, men kommer da til pizzarestauranten i Måløy som nå altså drives av et annet selskap.

Restaurantselskapet Lorin-Firat AS, som per i dag ikke ser ut til å drive noen restaurant, byttet ifølge en kunngjøring til foretaksregisteret styreleder den 11. juni i år.

Ny styreleder er også her Ayhan Aslan.

Nevnte Aslan, som ifølge bostyrer bor i Tyrkia, er dermed styreleder i både Venezia Rissa AS, Viking restaurant AS i Mo i Rana samt Lorin-Firat AS i Brattvåg. Ett av selskapene er per i dag konkurs, og ingen av dem ser ut til å drive restaurantvirksomhet.

Visste ikke om utskifting

Zengin ble så sent som den 27. juli i år styreleder og daglig leder i Kayaa restaurant i Holmestrand.

Fosna-Folket ringte fredag til Holmestrand kommune for å undersøke om restauranten er i drift og om den har gyldig skjenke- og serveringsbevilling. Kommunen var ikke kjent med at restauranten hadde skiftet daglig leder og styreleder da Fosna-Folket tok kontakt. Saksbehandler Hege Rise Larsen stakk innom Kayaa restaurant og kan forteller at den per dags dato er stengt.

«Eieren skulle komme i neste uke. Det så i grunnen ut som restauranten var tom for varer, mulig den har vært stengt en stund, jeg har vært på ferie, så har ikke helt oversikt», opplyser hun til Fosna-Folket.

Larsen påpeker at skjenke- og serveringsbevillingen bortfaller når selskapet blir overdratt. Saksbehandleren forteller at hun nå må starte saksbehandling om ny serverings- og skjenkebevilling for Kayaa restaurant. Larsen påpeker at det ikke er sikkert at restauranten får bevilling dersom vandelen ikke er i orden.

Kebabkonkurs

Også Ayhan Aslan, som altså er styreleder i Venezia Rissa AS, Viking restaurant i Mo i Rana samt i Lorin-Firat AS i Brattvåg, har vært involvert i en konkurs tidligere.

Den 11. august 2016 overtok han ifølge foretaksregisteret som daglig leder og styreleder i Ahmet kebab house AS i Ålesund. Noen måneder senere, den 25. oktober, ble selskapet meldt konkurs.

Av Sunnmøre tingretts kjennelse av 24. oktober 2016 fremgår det at det var Skatt Midt-Norge som begjærte restauranten konkurs. Årsaken var et krav på 255 425 kroner i skyldig merverdiavgift.

Ayhan Aslan var ifølge kjennelsen ikke til stede i rettsmøtet om konkursåpning.

Konkurskarantene

Advokatfullmektig Myklatun, som behandler Venezia-konkursen i Rissa, opplyser til Fosna-Folket at verken Ayhan Aslan eller Ahmed Zengin per i dag er ilagt noen konkurskarantene.

Formålet med å ilegge noen en konkurskarantene er å stoppe såkalte konkursgjengangere eller konkursryttere. En person som får konkurskarantene kan ikke stifte aksjeselskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag eller samvirkelag.

«Personer som er i karantene kan heller ikke påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem av styret eller som administrerende direktør i selskaper eller stiftelser som nevnt. Både de formelle og reelle posisjoner omfattes altså av karantenen. Det er imidlertid intet til hinder for å begynne ny virksomhet i form av enkeltmannsforetak, ansvarlig selskap eller annen selskapsform som ikke omfattes av karantenereglene», skriver Konkursrådet på sin hjemmeside.

En konkurskarantene varer vanligvis i to år regnet fra konkursåpningen.

Advokatfullmektig Myklatun sa under skiftesamlingen fredag at involvering i tidligere konkurser vil være vesentlig i spørsmålet om konkurskarantene. Hun påpekte videre at ilegging av konkurskarantene i stor grad er basert på skjønn.

I en bobehandling er det bostyrer som til slutt kan anbefale en konkurskarantene. Det er så opp til tingretten å avgjøre om karantenen skal ilegges.

- Er det sjelden at du anbefaler konkurskarantene?

- Jeg vil ikke si sjelden. Jeg tror jeg har anbefalt fire så langt i år, hvorav én er tatt til følge og de resterende ikke er behandlet ennå, svarer advokatfullmektig Myklatun.

- Gjenganger

Leder i Konkursrådet, advokat Knut Ro, sier til Fosna-Folket at det ikke er vanlig å være involvert i så mange som fire konkurser på drøye fem år.

- Da er man en såkalt konkursgjenganger. Det at man er en gjenganger er et av momentene som taler for å ilegge konkurskarantene, men det er ikke avgjørende, sier han.

Ro påpeker at bostyrer også må se på årsaken til konkursene og om det er ytre faktorer, som for eksempel store endringer i markedet, som er grunnen til at det gikk galt.

- Man kan ikke trekke en konklusjon ut ifra at en person har gått konkurs fire ganger, men det er en grunn for bostyrer til å se nærmere på forholdene. Finnes det kritiske transaksjoner? Har daglig leder en god forklaring på hvorfor bedriften gikk konkurs, spør Ro som presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Ikke mitt firma

Etter å i en ukes tid ha forsøkt en rekke forskjellige telefonnummer, klarte Fosna-Folket til slutt å oppnå kontakt med Ahmet Zengin fredag ettermiddag.

- Jeg solgte. Det er ikke mitt firma, sier Zengin når Fosna-Folket forteller at avisa skriver om konkursen til Venezia Rissa AS.

- Hvorfor møtte du ikke i retten da konkursen til Venezia ble behandlet i juli?

- Butikken Venezia er ikke mitt firma. Kaya restaurant (Holmestrand, red.anm.) er mitt firma. Firmaet i Rissa er mitt gamle firma som er solgt, sier Zengin.

Fosna-Folket påpeker at Zengin var styreleder i Venezia Rissa AS da kemnerkontoret begjærte bedriften konkurs i mai, og at Ayhan Aslan først ble daglig leder og styreleder etter dette.

- Han kjøpte. Han bor i Trondheim, sier Zengin om Ayhan Aslan.

- Men ifølge våre kilder bor Ayhan Aslan i Tyrkia?

- Jeg vet ikke. Han bor i Trondheim. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med ham, svarer Zengin.

Fosna-Folket konfronterer også Zengin med de andre konkursene han har vært involvert i.

- De er gamle, sier Zengin.

Han ber videre om å få ringe tilbake klokken 17.00 fredag ettermiddag. Zengin sier han har problemer med å forstå hva undertegnede sier. Fosna-Folket tilbyr å sende ham spørsmål per epost, men Zengin sier han vil ringe tilbake klokken 17.00.

Da Zengin ikke ringte tilbake til avtalt tid, sendte Fosna-Folket første en SMS og spurte om han skulle ringe snart.

Senere forsøkte lokalavisa å ringe Zengin på nytt, uten å få svar. Til slutt sendte Fosna-Folket flere spørsmål på SMS til Zengin.

Zengin svarte på SMS at han er på ferie og at han kan enten møte eller snakke på telefon med Fosna-Folket etter den 20. august.

- Skulle overta før

Fosen tingrett på Brekstad der skiftesamlingen ble avholdt fredag. Foto: Alexander Killingberg

Fosna-Folket fikk fredag også kontakt med Ayhan Aslan. Han bekrefter at han bor i Tyrkia og sier at han har bodd der siden 2016. Aslan forteller at han forstår norsk ganske godt, men foretrekker å snakke engelsk med Fosna-Folket. Intervjuet foregår derfor både på engelsk og norsk.

Ifølge Aslan ble det meldt inn at han skulle overta som daglig leder og styreleder i Venezia Rissa AS før kemnerkontoret begjærte selskapet konkurs i vår.

- Vi registrerte det litt for sent. Jeg skulle egentlig overta før juni. Søknaden ble sendt i mai, ikke i juni. Det er ikke min feil at ting tar tid i Norge. Av og til går det ganske tregt, forklarer han.

Aslan avviser at han tok over som styreleder og daglig leder i Venezia Rissa AS i et forsøk på å hindre Zengin i å pådra seg konkurskarantene.

- Skal til Norge

Aslan opplyser til Fosna-Folket at han og Zengin hadde en avtale om at Aslan skulle overta selskapene Lorin-Firat AS, Venezia Rissa AS og Viking restaurant AS.

Han forteller at han nå skal tilbake til Norge for å drive selskapene Lorin-Firat AS og Viking restaurant AS. Aslan påpeker at han ikke skal ta over restaurantlokalene, men at han har planer for selskapene.

- Hvorfor skal jeg forteller om planene over telefon, spør Aslan på engelsk før han fortsetter:

- Jeg har planer for tre restauranter i Norge, sier han.

Aslan opplyser at han ikke har bestemt seg for hvor han skal drive restaurant, men sier det kan bli i Mo i Rana.

Når Fosna-Folket spør Aslan om hvorfor han ikke har tatt kontakt med bostyrer og advokatfirmaet Solli som behandler Venezia-konkursen, sier han at han har hatt kontakt med bostyrer gjennom ekskona.

I skifteretten fredag opplyste advokatfullmektig Myklatun at hun via Aslans ekskone hadde forsøkt å få forkynt konkurskjennelsen fra juli. Myklatun sier imidlertid at hun foreløpig ikke har fått svar på brev eller telefonhenvendelser.

Fosna-Folket konfronterer også Aslan med konkursen han var involvert i da han drev Ahmed Kebab House i Ålesund. Lokalavisa spør Aslan om han ikke redd for å pådra seg en konkurskarantene ettersom han nå på nytt er involvert i en konkurs som styreleder i Venezia Rissa AS. Aslan gir først uttrykk for at han ikke vet hva en konkurskarantene er for noe.

Etter at Fosna-Folket har forklart ham det, sier Aslan at det ikke er noe å være redd for så lenge han betaler gjelda.