– Når du har på deg redningsvest eller flytemiddel, så sørg for at den er godt strammet og bruk skrittstropp, sier havariinspektør Pål Brennhovd ved Statens havarikommisjon til NRK.

– Trenden ser ut til å vedvare

Kommisjonens kartlegging av dødsulykker med fritidsbåt viser at hvert år dør rundt 30 personer i slike ulykker. Med ti omkomne så langt i 2018 ser det ut til at denne trenden vedvarer også i år.

Av de ti var det seks som ikke brukte redningsvest eller flytemiddel, mens de resterende gjorde det.

– Ikke godt nok strammet til

– I noen av ulykkene hvor det er brukt redningsvest, så ser vi at redningsvestene ikke har vært godt nok strammet til. Og det har ikke vært brukt skrittstropp. Dermed har ikke vesten bidratt til å holde personens hode over vann, sier Brennhovd.