Mandag 6. august ble fellingstillatelsen på bjørn utvidet til å gjelde også for hele Verran kommune, i tillegg til aksen Årnes-Stordalen-Tekksjøen i Åfjord. Grunnlaget for utvidelsen er åtte nye kadaverfunn i Verran på mandag 6. og tirsdag 7. august, ifølge seniorrådgiver Inge Hafstad ved Fylkesmannen. Funnene ble gjort i Langadalen, Vakkerdalen og Simadalen.

Uforutsigbar bjørn

- De første som ble funnet var omtrent en uke gamle, men vi har sett en økning i ferskhet på funnene. De siste er så ferske som to dager gamle, sier rovviltkontakt Leif Arne Jåma i Statens naturoppsyn.

Han tror nå at bjørnen sannsynligvis befinner seg i dette området. Den har således bevegd seg et godt stykke mot nordøst fra Leksvik, der de mest omfattende skadene på sau har skjedd i sommer. Bjørnen kan imidlertid vandre vestover igjen, eller andre plasser, ifølge Jåma. Han beskriver den som uforutsigbar.

Det ferskeste kadaveret fra Simadalen i Verran. Foto: Leif Arne Jåma, SNO

Uro i området

Beitelagsleder i Malm, Ketil Endre Løvseth eier tre av sauene som ble funnet. Resten hører til to brukere på Verrastranda. Løvseth er ikke overrasket over at dette nå har skjedd.

- Det er skuffende at rovdyrpolitikken har blitt som den har blitt. Vi er for få som driver i denne næringa og har ikke stor nok stemme til at vi blir hørt.

Han forteller at han har opplevd lite aktivitet i radiobjellene i områder der det vanligvis er mye aktivitet. Dette mener han er tegn på uro i området, som følge av bjørn.

Ketil Endre Løvseth mener saueeierne ikka har stor nok stemme til at de blir hørt i rovdyrsdebatten. Foto: Privat

- Må være på alerten

Skadefellingsleder i Verran, Hans Tettli forteller at skadefellingslaget i natt dro ut til området der det siste kadaveret ble funnet.

- Vi merket ingenting til bjørn i natt. Trolig trenger vi ferskere kadaver for å kunne gjøre noe mer, sier Tettli.

Han oppfordrer nå sauebøndene om å være på alerten dersom de ser noe unormalt ved radiobjellene sine.

- De må ut og sjekke og melde fra til Statens Naturoppsyn med en gang så de kan komme og konstatere at det er av bjørn. Da kan vi raskere rykke ut. Det er også blitt fuktigere nå som gir bedre lukteforhold for hundene, som gjør det lettere å finne ferske kadaver, sier han.

Nå skal han møte med skadefellingseder i Leksvik og legge en plan for hvordan de legger opp arbeidet framover.

- Vi samarbeider over kommunegrensene om dette og er en sammensveiset gjeng, forteller Tettli.