I går, 30. juli mottok rederiet rapporten etter andre omgang med luftprøver tatt på MF Frafjord, opplyser regionssjef Inge André Utåker.

- Områdene har vært ute av bruk

- Det er nå målt i korridoren på bildekk, korridoren ett dekk opp, i billettkontoret og i styrehuset. I styrehuset er det ikke unormale verdier, men de andre tre stedene er det forhøyede forekomster av muggsopp og områdene er kategorisert som Videre tiltak bør vurderes gjennomført, såkalt gul sone, forklarer Utåker.

Ved forrige måling ble det påvist rød sone, Videre tiltak må gjennomføres i deler av mannskapsområdene under bildekk. Siden mottak av den første rapporten har områdene med rød status vært ute av bruk, forteller Utåker.

Må gjennomføre ny måling

- Områdene med gul status som er påvist nå, med unntak av billettkontoret, er ikke områder hvor noen oppholder seg over tid, men passerer gjennom eller befinner seg kortvarig. For eksempel mannskaper på vei til styrehus eller passasjerer som skal ned i salongen eller som skal på toalettet. Dette er ikke forbundet med helserisiko, men for personer med sterk allergi kan det oppstå reaksjoner, sier Utåker.

Norled har hatt uanmeldt inspeksjon av Sjøfartsdirektoratet(SD). SD er forelagt den første rapporten og har gitt rederiet frist til 16.oktober med å utbedre forholdet og gjennomføre ny måling. SD vil få oversendt også rapporten fra 30. juli, forklarer Utåker.

- Vi vil fortsette med å gå MF Frafjord i ruten til den årlige vedlikeholdsperioden begynner, men vi vil fremskynde denne så mye som praktisk gjennomførbart.

Tiltak iverksettes

Utåker opplyser til Fosna-Folket at for å unngå helserisiko for ansatte og reisende fram til fuktskadene er utbedret er følgende tiltak iverksatt eller vil bli iverksatt:

Mannskapsområdene er avstengt og inngangen dekket av plast. Ventilasjonen er stilt slik at det er undertrykk i dette området.

De ansatte bor på land og får levert mat fra land.

Billettkontoret brukes ikke, billettørene benytter skipskontoret.

Trappeoppgangene opp fra korridoren på bildekk stenges for publikum.

Dørene i begge ender av korridoren på bildekk samt døren til båtdekk i toppen av trappeoppgangen blir satt permanent helt eller delvis åpne for å sikre maksimal utluftning av områder som passeres av mannskap og reisende.

SETT DENNE? Brekstad - Valset styrkes ut 2015

Fuktskadd materiale fjernes

Foreløpig er det ikke klart hva som blir gjort med Frafjord utover at fuktskadene vil utbedres.

- Vi har ikke besluttet hva som blir gjort med Frafjord når fartøyet kommer på verksted utover at alt av fuktskadd materiale vil bli fjernet og lekkasjer tettet. En løsning kan være å bare bygge opp igjen koke- og spiseområdene for mannskapet, men ikke lugarene. Mannskapene vil i så fall få hybel eller tilsvarende på land, sier Utåker.