Må bruke millioner for ny kaiplass – like ved den gamle