Gjelden har passert to milliarder og rentene øker: Derfor har kommunen likevel nær halv milliard kroner i banken