De reagerer på at høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) beskrev akademiserings-grøfta da han omtalte utdanningsløpene, skriver Khrono. Akademisering av profesjonsutdanningene har fått for stor plass på bekostning av erfaringskunnskap, poengterte han.

– Nå skal vi opp av denne grøfta, sa Hoel til avisen like før påske.

Utspillet møter lite forståelse hos de to forbundene.

– Å være sykepleie er noe langt mer enn prosedyre og praktiske ferdigheter. De framtidige sykepleierne trenger forskningsbasert undervisning og kompetanse, sier sykepleierleder Lill Sverresdatter Larsen.

Debatten om hva utdanningene skal omfatte, har tatt seg opp i forkant av at Hoel fredag legger fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene.

– Det er et blindspor å late som det er en motsetning mellom det akademiske og det praksisnære. Vi trenger ikke enten eller, men både og, sier leder av Utdanningsforbundet Geir Røsvoll.