Har ikke blitt målt så mye snø på over 20 år

foto