Er i beredskap: – Om man tenker seg litt om går det stort sett bra, men alle kan ha uflaks og skade seg