Det opplyser Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad.

Marius Vågenes Villanger ved Forsvarets operative hovedkvarter bekreftet tidligere utrykningen til Harstad Tidende. Flyene rykket ut ved 10-tiden.

Til Dagbladet opplyser Villanger at det dreier seg om en «rutinemessig operasjon».

– Dette er noe vi gjør flere ganger i året for å holde kontroll, sier han.

Forsvaret opplyser på sine hjemmesider at det ble gjennomført 34 slike oppdrag i 2021 og 50 oppdrag i 2020.

Norge løser QRA (Quick Reaction Alert) på vegne av Nato. Oppdraget innebærer at Norge har to F-35-fly i døgnkontinuerlig beredskap.

Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg Norges og Natos luftrom, rykker F-35 ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter.