Uvisst omfang av rømming i Fosen: – Ni er fanget med garn