Foreldre retter kraftig kritikk mot kommunen etter omstridt forslag: – Helt uforståelig