Småbrukets trofaste Ford 3000 er det eneste kjøretøyet Roald Søreng får håndtere for tida. Foto: Snorre Berg

Roald får bare kjøre traktoren på egen jord. –Det er nok mange som er i samme situasjon som meg