Ordknapp om leietakere i det nye senteret, men fastholder tid for byggestart

foto