Innbruddet: - En del utstyr er forsvunnet fra skolen

foto