Nytt firma skal forsøke å fjerne skipsvraket

foto