Disse kuttene blir gjort i det nye skolebygget: - Har snudd alle steiner

foto