Gammelordføreren: Her bør det bygges boligtomter for byfolk