Kommunen må trolig punge ut for rundkjøring i «skrekk»-krysset

foto