Lørdag 14. juli skjedde det en mulig observasjon av bjørn i Åfjord, mens det natt til tirsdag 17. juli ble gjort observasjon i Leksvik-området. I sistnevnte område ble det i samme tidsrom funnet en mengde ferske kadaver. Onsdag 25. juli skal det ha blitt observert en bjørn i Namdalseid, mens det fredag 27. juli ble oppdaget en bjørneskadet sau i Verrafjella. Mandag kveld denne uka skal en turgåer ha observert en bjørn i området mellom Neverdalstjønna og Skjærbutjønna i Åfjord. Med funn i flere områder har det vært spekulert i om det ikke dreier seg om én bjørn på Fosen, men flere.

Analyse av DNA?

Sauebonde Eivind Myklebust fra Rødsjøen i Indre Fosen er skuffet over at Fylkesmannen ikke har testet DNA-prøvene som er innlevert. Normalt sendes dette til DNA-laboratoriet ved NIBIO Svanhovd i Finnmark og blir testet en gang i året, neste gang over nyttår.

- Det ble funnet ullhår både fra Krokvatnet, Bergmyran og Grønlia. Dersom dette testes med en gang kan det være mulig å finne ut om det dreier seg om en eller to bjørner. Det har tidligere blitt forskuttert slike analyser tidligere, men det er nok et kostandsspørsmål, sier Myklebust.

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Inge Hafstad kan fortelle at de ikke har planer om å forskuttere DNA-testing slik situasjonen er i dag.

- Det er ingenting som tyder på at det er flere bjørner på Fosen. Mange tenker nok at det kan være flere bjørner når det oppstår skader i litt forskjellige områder, men bjørnen kan vandre mange mil, sier Hafstad.

Flytter seg hvis uro

Ifølge Professor Jon Martin Arnemo ved Det skandinaviske bjørneprosjektet kan det dreie seg om flere bjørner, men at det er vanskelig å si. I likhet med Hafstad nevner han bjørnens evner til å forflytte seg raskt, så mye som fem mil på et døgn.

- Basert på DNA kan man se at en bjørn kan tilbakelegge så mye som 50 mil på en sommer, sier Arnemo.

Dersom en bjørn forflytter seg fra et område til et annet kan det være tegn på at det er uro og forstyrrelser der den befinner seg, ifølge professoren. Eivind Myklebust tror all aktiviteten i området rundt Leksvik med ekstra tilsyn, jegere og folk fra SNO har gjort at bjørnen har flyttet på seg.

- Jeg ser for meg at bjørnen kommer til å vandre mer framover. I området den trolig er i nå, er det ikke like stor tetthet av sauer som det er rundt Leksvik. Hvis den nå er der vi fant de første skadene blir spørsmålet om den blir værende eller om den er på tur ut av området, sier Myklebust.

Mest sannsynlig hannbjørn

Arnemo forteller at unge hannbjørner utvandrer fra det området den ble født for å finne seg et nytt revir. I grenseområdene ved Sverige er der det reproduseres flest bjørner i dag, og mest sannsynlig der Fosen-bjørnen(e) kom fra i utgangspunktet.

- Ni av ti bjørner som vandrer ut fra området sitt er unge hannbjørner. Binneavkom utvandrer bare noen få kilometer, mens etablerte binner ikke utvandrer. Voksne hannbjørner har allerede et område der han betjener to-tre binner, sier han.

At det kan oppstå binne med unger på Fosen anser Arnemo som svært usannsynlig. For at dette skal skje må det være en voksen etablert binne og en tilsvarende hannbjørn.

- Brunsttida er over for lengst. De parrer seg i månedsskiftet mai/juni og får unger i slutten av januar. Med mindre de har vært sammen i snart to måneder så er det ingen parring som foregår nå.

Bjørneekspert Jon Martin Arnemo tror ikke bjørner vil parre seg på Fosen i nær framtid. Foto: Høyskolen i Innlandet

Spiser hele tiden

På sommeren og høsten handler bjørnens hverdag i stor grad om å få i seg næring før den går i hi. På våren kan binnene i utgangspunktet veie 80-100 kilo, mens de har økt til 150 kilo når de entrer hiet. For hannbjørnen kan det dreie seg om en økning fra 200 til 300 kilo, ifølge Arnemo.

- På starten av sesongen spiser den mye gress, før den går over til blant annet larver og kadaver. Denne fasen pågår nå, før den går over på bær i høst. Bjørnen vil fortsette å spise helt til bærsesongen er over og legger seg i hi i slutten av oktober, forteller han.