- Stenging vil kunne vare i inntil 2 timer mellom klokken 12.00 og 14.00, og ellers på dagen i inntil 15 minutter. Det kan unntaksvis også bli gjennomført nattestenging mellom klokken 23.00 og 06.00, forteller byggleder Martin Engum i Statens vegvesen.

All stenging vil bli annonsert med SMS varsling og tjenesten er gratis, opplyser Engum.

- Må bygge omkjøringsveg

Skogryddinga startet for cirka tre uker siden, og avtaking av vegetasjonsdekke, samt boring for fjellsprenging, startet i forrige uke. Hovedentreprenør er arbeidsfellesskapet Kruse-Syltern ANS, opplyser han.

- Vi vil etter planen starte driving fra Hellfjordsiden i slutten av november. For å kunne få plass til borerigg og utstyr i påhuggsområdet, så må det bygges en omkjøringsveg, forteller byggleder Martin Engum i Statens vegvesen.

Entreprenøren vil derfor først sprenge ut skjæringene langs eksisterende veg på Hellfjordsiden, hvor massene blant annet bli brukt til å lage denne omkjøringsvegen.

foto

Dette arbeidet vil pågå frem til slutten av november, mulig midten av desember. Hull i gjennom fjellet forventes å være etablert rundt mars i 2018. Deretter skal det i løpet av våren støpes portaler.

- Installasjon av strøm, vann- og frostsikring, skilt, lys og lignende i tunnelen, vil pågå fra våren og ut på høsten i oktober/november. Trafikkåpning vil forhåpentlig bli før utgangen av 2018, sier Engum.

Varsel via SMS

- Vi har i forbindelse med prosjektet opprettet en SMS-varslingstjeneste for å informere trafikantene om når vi planlegger å stenge vegen, og eventuelt andre forhold tilknyttet anleggsarbeidet, forteller Engum.

For inn og utmelding av SMS-varslingstjenetsen:

Tekstmelding med kodeord til telefonnummer 26112

Kodeord ved innmelding SMS tjeneste: TM FV14ROAN

Kodeord utmelding SMS tjeneste: TM FV14ROAN STOPP