Ketil Ekseth i Asenvågøyfyrets venner mener planene om oppdrett mellom Asen og Lysøysund vil blokkere effektiv ferdsel ut til fyret. Selskapet Marine Harvest vil ha et ganske omfattende anlegg i sjøen mellom Lysøysund og Asenvågøy fyr.

Oppdrettsanlegget vil, om det blir godkjent, bli liggende utenfor Skjellholmen. Anlegget det er søkt om blir 1,6 km langt og vil strekke seg fra Lyngøyskjæra til Lørdagsflua. Motstanderne planene mener anlegget effektivt vil blokkere atkomsten til fiskeplassene rundt Persflua og ved Asen.

Motstand

Det er med utgangspunkt i Asenvågøy fyrs venner er det opprettet en folkeaksjon mot anleggsplanene.

–Anlegget vil blokkere all ferdsel i leia mellom Lysøysund og Asen. Det blir dobbelt så langt, sier Ketil Ekseth i venneforeninga til fyret. De som står bak oppropet på Facebook er også bekymret for at anleget vil ta i bruk de beste plassene for fiske.

Laksen som skal til elvene i Åfjord og Olden passerer ifølge lokalkjente gjennom dette området. Det hevdes at dette vil få følger for laksefisket i elvene og øk spredning av parasitter og sykdommer. Planen ligger ute til høring og kan blant annet skaffes fra Bjugn kommune. Innsigelser må sendes innen 20. april.