Tall fra Statistisk sentralbyrå viser følgende netto lånegjeld per innbygger i Fosen-kommunene for 2013:

Roan: 115 410 kr.Ørland: 91 354 kr.Åfjord: 71 999 kr.Bjugn: 67 722 kr.Rissa: 60 563 kr.Åfjord: 71 999 kr.Leksvik: 56 673 kr.Osen: 32 733 kr.

Både Roan og Ørland havner på VG Nett sin topp 20-liste over kommuner med høyest gjeld per innbygger. Roan ligger på 4.-plass kun "slått" av kommunene Vega, Lyngen og Sirdal. På 19.-plass finner vi Ørland.– Stillinger kan bli kuttetRoan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) liker utviklingen svært dårlig.– Vi har brukt over evne og det har ikke gått som vi ønsker. Tallene har medført at vi nå er på Robek-lista, sier han.Av tiltak for å snu trenden har kommunen blant annet innført eiendomsskatt på verker og bruk. Han forteller også at de får inn en del penger på eiendomsskatt fra Bessakerfjellet vindpark. Nå håper ordføreren at gigantprosjektet Roan vindpark blir en realitet og at den første mølla begynner å sveive inn penger allerede i 2017. Parken skal etter planen stå ferdig innen 31.12.2020.Når det gjelder driftsnivået i kommunen mener han at det ligger altfor høyt. I samråd med fylkesmannen jobbes det med å finne en løsning.– Vi må snu og vende på store og små steiner, sier Grydeland.– Må det kuttes i stillinger i Roan kommune?– Det er selvfølgelig ikke ønskelig, men det ser jeg ikke bort i fra.– Planlagt gjeldØrland kommunes ordfører ser kun positivt på å være på topp 20-lista når det gjelder høyest netto lånegjeld per innbygger for 2013.– Dette er planlagt gjeld. Vi har hatt en langsiktig strategi om å bedre kommunale tilbud. Vi har blant annet investert i veier, brukt mye penger på skoler og investert i en pendlerbåt. I tillegg har vi bygd Ørland kultursenter. Mye av investeringene er gjort med tanke på kampflybasen, sier ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp).Ordføreren mener at Ørland kommune nå har gjort hva de kan for å kutte i kommunens driftsnivå. I 2011 hadde Ørland et driftsunderskudd på fem millioner. I 2012 var underskuddet på ni millioner.– For å unngå Robek-lista skal vi ta inn det tapte på to år. Foreløpig ser det ut til at vi klarte å ta inn fem millioner i 2013. Det betyr at vi skal ta inn ni millioner i år.Innbyggertall i Roan: 986. Ørland: 5164.