Granholvatnet, som til vanlig henger sammen med Øvre Vikvatnet, sørger for at Nedre Vikvatnet kan forsyne Marine Harvest sitt smoltanlegg i Vik i Bessaker med tilstrekkelige mengder ferskvann. Selv om deler av Granholvatnet snart er forvandlet til en ørken er det, ifølge avdelingsleder Stig Løfshus i Trønderenergi, langt igjen til laveste regulerte vannstand (LRV).

– I dag er vannstanden 103,71 m.o.h. mens laveste tillatte vannstand er 98,1 m.o.h. Vi har altså ennå drøyt fem meter å gå på, sier Løfshus.

Dagens nivå ligger omtrent fire meter under høyeste regulerte vannstand (HRV), som er 107,66 m.o.h. for Øvre Vikvatnet.