Helt siden han startet ved 330-skvadronen i 1995 har Fred Stabell, tillitsvalgt gjennom Norges Offisersforbund (NOF), levd med ymse lovnader om at arbeidsforholdene skal bli bedre. I 2009 kom Arbeidstilsynet med en rekke pålegg, og fortsatt er det seks av disse som ikke er utbedret. Dersom disse ikke er rettet opp innen utgangen av oktober har Arbeidstilsynet varslet at man vil ilegge en tvangsmulkt på hele 120.000 kroner, per dag!

Fosna-Folket har en rekke ganger omtalt de problematiske arbeidsforholdene for de ansatte ved 330-skvadronen.

Stabell sier nå rett ut at han, om enn med beklagelse, er glad for at Arbeidstilsynet truer med en skyhøy dagmulkt dersom ikke pålegg som ble gitt for fire år siden blir etterfulgt. Samtidig er han helt tydelig på at det eneste som på sikt kan gi de ansatte ved 330-skvadronen tilfredsstillende arbeidsforhold er en ny hangar.

-Da jeg startet ved skvadronen i 1995 ble det sagt at vi skulle få nye enhetshelikopter i 1997. Det har vi fortsatt ikke fått. Senere, da det var uklart hvor kampflybasen skulle lokaliseres. fikk vi høre at vi måtte vente til det valgte var gjort før vi kunne ha håp om ny hangar. Slik jeg ser det er det ingen sammenheng mellom hvor kampflybasen havnet og vårt behov for ny hangar, da 330-skvadronen ikke har vært diskutert i den sammenhengen, sier Stabell.

Stabell viser også til at man gjennom mange år har informert både justisdepartementet og forsvarsdepartementet om de alvorlige manglene i arbeidsmiljøet ved 330-skvadronen. Han tror også det kan bli vanskelig å imøtekomme alle påleggene fra Arbeidstilsynet i de lokalene 330-skvadronen i dag har tilhold i. Det er stasjonert to SeaKing-helikopter på Ørland. Et skal alltid være operativt, samtidig som vedlikehold utføres på det andre. De to maskinene har tilhold i en gammel hangar der blant annet ventilasjonsanlegget ikke holder mål.

I vedlikeholdet brukes det en rekke stoffer, blant annet noe som kan være kreftfremkallende. Dette foregår da i samme rom som man skal være operativ med det andre helikopteret. Og vinterstid, når den ene maskinen er inn og ut av hangaren en rekke ganger i løpet av dagen, så blir det fort mange minusgrader inne der man samtidig utfører vedlikehold på den andre SeaKing-maskinen.

Les også:

Elendige bygg gir fare for liv og helse

Sea-King nødlandet

Livreddere i trang brakke

Her berger 330-skvadronen to ørlandsfiskere