Mannen er for tiden under rusrehabilitering. Han ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 65 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder. Den subsidiære fengselsstraffen ble satt til 75 dager. 30-åringen ble også fradømt retten til å kjøre motorvogn i en periode på to år. Han ble ikke idømt å betale saksomkostningene.

Narkotikabruk

30-åringen vokste opp i en Fosen-kommune, men er nå bostedsregistrert på sørsiden av Trondheimsfjorden. Ifølge tiltalen brukte han 18. januar i år narkotika ved en adresse i Rissa. Han ble i Sør-Trøndelag tingrett frikjent for dette forholdet. Tiltalte erkjente imidlertid at han var i besittelse av Vival-tabletter da han ble pågrepet samme dag, og ble i tingretten dømt for dette.

Mannen var videre tiltalt for å ha brukt det narkotiske stoffet amfetamin i Rissa i perioden 7.- til 9. februar i år. Den 11. februar skal han ha oppbevart cirka ti gram amfetamin ved en adresse i Rissa. Tiltalte erkjente dette forholdet i retten og ble dømt etter tiltalen.

- Kjørte nesten ned syklist

Mannen ble også dømt for at han den 23. februar skal ha kommet over i motsatt kjørebane i et veikryss i Trondheim. 30-åringen kjørte rett mot en syklist, som akkurat rakk å hoppe av sykkelen, før den ble truffet av bilen. Ifølge tiltalen ble sykkelen påført store materielle skader og det oppsto fare for personskade.

Ruskjøring

Bare tre dager etter at han nesten kjørte på syklisten, kjørte han bil mens han var påvirket av amfetamin, metamfetamin og klonazepam. Dette forholdet fant også sted i Trondheim. 30-åringen var påvirket av rusmidler tilsvarende 1,2 i promille da han kjørte personbilen. Kjøringen endte med at han kjørte inn i en bil bakfra. Denne bilen sto stille og ventet på klar bane i Tonstadkrysset.

Hærverk

Den 31. mars i år slo han seg vrang under en pågripelse i Rissa. Da en politihøgskolestudent skulle pågripe ham og sette ham i arrest, sparket han i stykker taklyset i politiets cellebil. Han sparket også i døra på lensmannskontoret og han strittet videre imot pågripelsen. Mannen erkjente forholdet i retten. Han forklarte at han sparket i stykker taklyset i cellebilen fordi han ikke ville at naboer skulle se inn i bilen.

Tyveri

30-åringen var videre tiltalt for et innbrudd i sommer. Den 15. juni skal han ifølge tiltalen ha brutt opp døren på en avlåst låve i Rissa kommune. Ifølge tiltalen stjal han diverse verktøy, to motorsykler, en påhengsmotor, diverse motorsykkelklær og et luftgevær. Tiltalte ble ikke dømt for innbruddet, men ble dømt for å ha stjålet en cross-sykkel.

Vold

Det alvorligste forholdet i tiltalen omhandlet en voldsepisode i Rissa i sommer. Mannen leide om våren halvparten av en tomannsbolig i Rissa. Retten la til grunn at huseieren den 12. juli i år banket på til tiltalte og ba ham dempe musikken. Tiltalte ble ifølge dommen sint og fulgte etter huseieren inn i hans del av boligen. Tiltalte erkjente at han presset fornærmede mot og opp på et spisebord. Deretter tok han grep under beina på mannen og rullet ham over bordet og ned i gulvet. Retten fant det ikke bevist at fornærmede ble utsatt for ytterligere vold. Tiltalte ble dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 228.