Kvotejakta på gaupe i år foregikk i perioden 1. februar til og med 31. mars. Jakta ville blitt stoppet dersom kvota ble fylt før estimert jaktslutt. På Fosen ble imdlertid kun ei gaupe av kvota på fem dyr felt.

– Noe av grunnen til at det kun ble felt ett dyr må ses i sammenheng med at gaupebestanden på Fosen har minket de siste årene, sier Inge Hafstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.Videre forteller han om dårlige jaktforhold.– På grunn av perioder med lite snø har det vært utfordringer i jakta. Likevel bedret jaktforholdene seg mot slutten av jakta da snøen kom og sporjakt ble enklere, sier Hafstad.Gaupa som ble felt på Fosen ble tatt 18. mars. Den ble skutt med hagle og var hannkjønn. Funnstedet var i Tømmerdal i Leksvik kommune.