Det var i begynnelsen av oktober at Fosen brann- og redningstjeneste IKS ble klar over at en konteiner med kostbart beredskapsmateriell var borttatt fra kaianlegget på Brekstad. Brannsjef Johan Uthus har anslått at innholdet i konteineren har en verdi på cirka 300 000 kroner.

Konteinertyveri i Agdenes

Så langt har politiet lite å gå etter i saken.

- Det er ingenting nytt. Vi er ikke helt sikker på når tyveriet skjedde, men det har nok hendt en gang i september. I samme periode ble en konteiner stjålet i Agdenes. Vi jobber opp mot den saken for å se om det kan være en sammenheng, sier operativ leder i Fosen lensmannsdistrikt Hallgeir Stjern.

Han påpeker at man må ha en krokløftbil for å få med seg konteineren.

- Dette er ikke noe hvermannsen har. Det er også veldig få som har interesse av beredskapsmateriell mot forurensing. Det er kanskje mer sannsynlig at vedkommende har vært ut etter en konteiner og ikke innholdet, sier Stjern.

Ikke hørt om lignende

Brannsjef Johan Uhus i Fosen brann- og redningstjeneste IKS sier at de må skaffe nytt beredskapsmateriell.

- Dette blir en forsikringssak.

- Har du vært borti lignende tyveri tidligere?

- Nei, det har jeg aldri hørt om. Ingen jeg har snakket med har vært borti lignende. Innholdet i konteineren er verdiløst for de fleste, påpeker han.