I fjor fikk fire oppdrettslokaliteter på Fosen påvist den parasittiske amøben, uten å måtte ty til behandling av sykdommen. Til tross for at bransjen er i beredskap, har ingen oppdrettslokaliteter hittil i år fått påvist sykdommen.

- Så langt i år har det vært forholdsvis lav temperatur i sjøen, sier Asgeir Østvik, veterinær ved Havbrukstjenesten AS.

Overvåker lokalitene

De viktigste risikofaktorene for AGD er høyt saltinnhold i vannet og høy sjøtemperatur, men utbrudd er sett ved temperaturer helt ned mot syv grader.

- Vi driver og overvåker alle lokaliteter. Det blir gjort i forbindelse med den ukentlige lusetellingen, sier Østvik.

Dårlig sommer kan hindre utbredelse

Slik utbredelsen av sykdommen forløp i sommeren og høsten i fjor, har det blitt antatt at sykdommen vil spre seg nordover til Helgelandskysten i løpet av 2015.

- Det er mulig at den ikke sprer så raskt hvis sjøtemperaturen holder seg moderat i år. En dårlig sommer kan gi mindre utbredelse av sykdommen enn forventet.

- Men hvis det blir varme i juli og august så kan sjøtemperaturen fort øke, så vi jobber fortsatt med å bygge opp beredskapen til høsten, slik at vi kan behandle laksen på kort varsel dersom det oppstår sykdom, sier Østvik.

Asgeir Østvik, veterinær Havbrukstjenesten AS, opplyser om at oppdrettsnæringen på Fosen foreløpig i år har unnslippet laksesykdommen AGD. Foto: Berit Buran Juul