Det ble i tillegg vedtatt at det legges til rette for en opsjon på Valset ferjeleie med en ramme på 43 millioner kroner. Vedtak om bruk av opsjon på Valset ferjeleie vil komme som egen sak i juni.

El-ferjer

Fylkesutvalget vedtok i fjor investeringer av infrastruktur i forbindelse med ferjeanbud 2019.

Det ble vedtatt bygging av ei ny ekstra kai på Rørvik, og tilrettelegging av ladestruktur og automatisk fortøyning på Flakk og Rørvik ferjeleier for de nye el-ferjene.

I saken ble det satt av 50 millioner kroner til ekstra kai på Rørvik. I tillegg ble det i samme sak satt av 12 millioner kroner til Flakk, og åtte millioner kroner til Rørvik, for ladestruktur.

Økte rammen

Senere ble det vedtatt å øke rammen med 93 millioner kroner på Rørvik for å bygge to nye ferjekaier. Plasseringen ble justert på kaiene, etter innspill fra den nye driftsoperatøren, Fosen Namsos Sjø. De skal bygges nærmere servicebygget enn dagens ferjekai.

Testkjøring

De to nye ferjene skal settes inn i trafikk 1. januar 2019. Disse overleveres i november 2018 og skal testes i sambandet før ordinær trafikk og man er da avhengig av at infrastruktur for lade- og fortøyningssystem er ferdig ved minst ett ferjeleie.

Miljø

- Dette er spennende. Det vi gjør på fergedrift i Trondheimsfjorden er av nasjonal interesse. Ferjer i Norge er en av miljøverstingene. Derfor er det særdeles viktig at vi som fergedrivere bruker vår innkjøpsrolle i samarbeid med rederi og forskningsmiljø til å stille nye klimakrav, sier fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap).