Han var i helga til stede på Frps landsmøte der det blant annet ble fattet vedtak om at tvang kan benyttes for å slå sammen kommuner. Overland har nå bestemt seg for å stemme ja til én Fosen-kommune når fellesnemnda i Indre Fosen skal behandle saken torsdag denne uka. Han sier at resten av Fremskrittspartiets representanter vil gjøre det samme i møtet torsdag.

- Tanken om at ordfører og rådmann kan rullere mellom sentrene i en flersenterkommune synes jeg er god. Etablering av tre kommunedelsutvalg kan sikre nok lokalpolitikere i de tre kommunedelene med nødvendig lokalkunnskap til å fatte gode beslutninger for innbyggerne, sier Overland.

Etterlyser bru

Han ser imidlertid flere utfordringer ved å ha kun én kommune på Fosen.

- Den største utfordringen er mangelen på en helhetlig samferdselsplan som binder de tre tyngdepunktene på Fosen sterkere sammen, med særlig vekt på bedre kommunikasjon mellom Indre og Ytre Fosen. Realisering av Stjørnforbindelsen mellom Rissa og Ørland er avgjørende for å utvikle ett felles bo-, service- og arbeidsmarkedsområde som omfatter hele Fosen, sier Overland.

Les mer: Blir Indre Fosen nøkkelen?

Uenighet om skatt

Dersom Fosen kommune blir vedtatt i Stortinget den 8. juni, vil eiendomsskatt seile opp som et stridstema. At den nye kommunen skal ha eiendomsskatt på verker og bruk har nemlig vært et krav fra Åfjord og Roan. Gjennom vindkraftutbyggingen vil Åfjord få omtrent 25 millioner kroner i årlig inntekt. Denne faller bort dersom kommunen ikke krever inn eiendomsskatt. Da rådmennene på Fosen arbeidet med villighetserklæringen som kommunestyrene på Fosen denne uka skal ta stilling til, lyktes ikke Åfjord og Roan å få med en lovnad om eiendomsskatt.

Denne uka skal kommunestyrene på Fosen ta stilling til om Fosen bør bli én kommune i fremtida. På bildet har Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) ordet. Åfjord vil onsdag etter alt å dømme stemme ja til én Fosen-kommune. Foto: Terje Dybvik

Nei til eiendomsskatt

Overland i Rissa Frp mener en eventuell samlet Fosen-kommune på sikt ikke bør ha eiendomsskatt på verker og bruk.

- Fornybar energi-bransjen trenger å generere mer penger til investeringer i nye prosjekter, ikke å være redningsplanke for lokalpolitikere som har kjørt kommuneøkonomien i grøfta, eller bruker denne tilleggskatten på toppen av budsjetter som i utgangspunktet er ment å gå i balanse. Åfjord kommune tjener jo allerede godt på utbyggingen og ekstra fremtidige arbeidsplasser. At vi andre skal måtte risikere å ende opp med å betale dyrere strøm fordi at for eksempel Åfjord, Roan og Bjugn skattelegger kraftprodusenter ekstra, slik at kraftprodusenter i sin tur må hente inn ekstra inntekter fra oss forbrukere, for å dekke inn dette inntektstapet, er jeg sterkt i mot, sier han.

Mot strømmen

Overland mener Fosen for tiden går foran som et «godt eksempel» når det gjelder eiendomsskatt. Han viser da til at kun tre av sju Fosen-kommuner krever inn eiendomsskatt på bolig.

«Tilsvarende tall i Sør-Trøndelag er at 10 av 25 kommuner ikke har eiendomsskatt på bolig. Nasjonalt har kun 148 av 428 kommuner ikke eiendomsskatt på bolig. At et flertall av kommunene i en slik region som Fosen ikke har denne formen for eiendomsskatt plasserer regionen i en særstilling nasjonalt», skriver Overland i en pressemelding til lokalavisa.

Frp-politikeren viser samtidig til at Fosen-kommunene leverte godt i regnskapene for 2016.

- Det er en god anledning til å redusere eiendomsskatten. Jeg forventer at kommuner med overskudd reduserer eiendomsskatten også på verker og bruk, sier han.

På Fosen er det kun Ørland og Rissa som ikke har eiendomsskatt på verker og bruk.