- Vi ønsker ikke å ødelegge

Foto: Ina Marie Haugen