Alt går etter plana med utbygginga av det nye omlastingsområdet for delene som kommer til vindmøllefeltet. Hovedentreprisen er det Stjern AS som har, men det er Johs. J. Syltern AS som utfører grunnarbeidene på Monstad. Den formelle oppdragsgiver er Fosen Vind DA. Syltern skal mudre, sprenge og fylle for ei nærmere 80 meter lang kai, der vindturbinene skal føres i land fra våren 2018.

Vegbygging

Åfjordentreprenøren, som er en av landets drevne innen bygging av anlegg for kraftindustrien, nærmer seg slutten på prosjektet der det bygges veg til Storheia på grensa mellom Åfjord og Bjugn. Et autovern skal opp som noe av det siste som skal gjøres. Før dette er på plass, skal geologer og folk fra NVE gå over området.

– Ankomsten er ferdig i slutten av måneden, forteller HMS-ansvarlig Lise Hegvik i Statkraft.

Visjonen til Statkraft er et de skal ha null skader i sine byggeprosjekter. Derfor følges det kontinuerlig opp med et restriktivt HMS-regime i alle anleggsområder. I overgangsperioden der Syltern fullfører arbeidet på adkomstvegen og til Veidekke etablerer seg, vil det være en ekstra utfordring å sørge for sikkerheten.

Hegvik berømmer Syltern for deres tilnærming til HMS-problematikken, og hun sier hun er glad for at det er de som har arbeidet på Monstad.

– Det gjør arbeidet mitt mye lettere, sier Hegvik.

Gode rutiner

Byggeleder på Monstad er Daniel Hansen fra Statkraft. Han forteller at mudringsarbeidet er i full gang. Mudderet er såkalt marin leire. Dette er enkelt fortalt god gammeldags blåleire som må fjernes for at de skal komme seg ned på fjell. Etter en del fram og tilbake fikk kommunen gjennomslag for at denne massen skulle kunne legges på et om lag fem dekar stort område som ligger innerst mot land, helt mot Selnesvegen. Denne blåleira er i utgangspunktet samme type sort som kan bli til kvikkleir om saltet vaskes ut. Dette er en imidlertid en langsom prosess, og slik den blir lagt opp på Monstad vil den bli hard som stein. Under massen legges en duk, og en annen blir lagt over den før det fylles på stein og pukk. Området blir tilgjengelig for Åfjord kommune som industriareal når anleggsperioden er over.

– Denne massen er knallgode saker når den får ligget ei stund og godgjøre seg og tørke skikkelig ut, sier Hansen.

Utfylling

Når mudringa er over, skal det fylles ut. Syltern vil ta seg av alt arbeidet som har med behandling av massene å gjøre. Når dette er fullført, vil Stjern kunne gå i gang med bygging av kaikanten i betong som blir liggende om lag 25 meter ute. Bredden blir på om lag 80 meter.

– Det må være såpass fordi det her er såpass stor forskjell på flo og fjære. Forskjellen er på cirka to og en halv meter, sier Hansen.

Tidshorisont er på to til tre uker. Det er noen helligdager under vegs, men dette hindrer ikke arbeidet nevneverdig. Arbeidsfolket vil kunne ta fatt på jobben der de slapp.

Arbeidet med dette og prosessen med å stabilisere massen vil forhåpentlig være fullført til de første delene til vindmøllene kommer neste vår. Monstad blir et kort mellomlager for blant annet de 54 meter lange vindmøllebladene.

– Arbeidet med å losse dem og få dem opp vil foregå fortløpende, sier Hansen.